လျှပ်စစ်နည်းပညာဌာန

မီးလုံး၊ မီးချောင်းအမျိုးမျိုး၊ ၀ါယာကြိုးအမျိုးမျိုး တပ်ဆင်အသုံးပြုပုံ ၊ အိမ်တွင်းမီးလိုင်းများတပ်ဆင်ပုံ၊ မီးပူ၊ ပေါင်းအိုး ၊ ပန်ကာ၊ လျှပ်စစ်မီးဖို၊ လျှပ်စစ်မော်တာများအကြောင်းနှင့် ပြုပြင်ပုံ၊ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ကိရိယာ အမျိုးမျိုး၊ မီတာအမျိုးမျိုးတို့ကို ကိုင်တွယ်သုံးစွဲနည်းများအပြင် ပုံဆွဲဘာသာရပ်များကို စာတွေ့၊ လက်တွေ့ သင်ကြား ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ပထမနှစ်အတွက်သင်ကြားပို့ချနေသောဘာသာရပ်များ

၁။ မြန်မာစာ

၂။ အင်္ဂလိပ်စာ

၃။ သင်္ချာစာ

၄။ ဓာတုဗေဒ

၅။ ရူပဗေဒ

၆။ GTE 101- အခြေခံနည်းပညာပုံဆွဲ

၇။ GTE 102- အခြေခံနည်းပညာ

၈။ GTE 103- အခြေခံကွန်ပျူတာသိပ္ပံ

 

၁။ မြန်မာစာ

၂။ အင်္ဂလိပ်စာ

၃။ သင်္ချာစာ

၄။ ဓာတုဗေဒ

၅။ ရူပဗေဒ

၆။ စာရိတ္တနှင့်ပြည်သူ့နီတိ

၇။ ET-201 Electrical Installation

၈။ ET-202 Electrical Machine-1

၉။ ET-203 Basic AutoCAD Drawing

 

၁။ မြန်မာစာ

၂။ အင်္ဂလိပ်စာ

၃။ သင်္ချာစာ

၄။ ဓာတုဗေဒ

၅။ ရူပဗေဒ

စဉ်အမည်ပညာအရည်အချင်းရာထူး