ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ မြန်မာစီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်းသည် သံမဏိစက်ရုံများ တည်ဆောက်၍ နိုင်ငံတော် အတွက်လိုအပ်သည့် သံမဏိထုတ်ကုန်များ ရရှိရေး ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ အခြေခံကောင်းမွန်သည့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ ရရှိရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲမှ သံမဏိစက်ရုံအနီးတဝိုက်တွင် အစိုးရ နည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်သွားရန်လမ်းညွှန်ခဲ့ပါသည်။  သို့ဖြစ်ပါ၍ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ရွာမ)ကို အမှတ်(၃)သံမဏိစက်ရုံ  (ရွာမ)ပိုင်မြေ၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရွာမအလယ်ရပ်ကွက်၊ ရွာမဘူတာအနောက်မြောက်ဘက်ကိုက် (၂၀၀)ခန့်အကွာ၊ ခန့်မှန်းမြေပုံအညွှန်း (L-၄၅၅၅၀၅) တွင် ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။    ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ မြန်မာစီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်းသည် သံမဏိစက်ရုံများ တည်ဆောက်၍ နိုင်ငံတော် အတွက်လိုအပ်သည့် သံမဏိထုတ်ကုန်များ ရရှိရေး ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ အခြေခံကောင်းမွန်သည့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ ရရှိရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲမှ သံမဏိစက်ရုံအနီးတဝိုက်တွင် အစိုးရ နည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်သွားရန်လမ်းညွှန်ခဲ့ပါသည်။  သို့ဖြစ်ပါ၍ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ရွာမ)ကို အမှတ်(၃)သံမဏိစက်ရုံ  (ရွာမ)ပိုင်မြေ၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရွာမအလယ်ရပ်ကွက်၊ ရွာမဘူတာအနောက်မြောက်ဘက်ကိုက် (၂၀၀)ခန့်အကွာ၊ ခန့်မှန်းမြေပုံအညွှန်း (L-၄၅၅၅၀၅) တွင် ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။