ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျှက်ရှိသောသင်တန်းများ

ပုံမှန်သင်တန်းများ

၀င်ခွင့် လျှောက်ထားသူများ လိုက်နာရမည့် သတ်မှတ်ချက်များ
လျှောက်ထားသူသည်

နည်းပညာနှင့် သက်မွေးသဘာ၀ အရ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြင့်ပြီး သက်တွေ့လုပ်ငန်းနှင့် စက်ရုံ/ကုမ္ပဏီများသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

၁။ လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မိတ္တူ)။
၂။ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံစာကို မြို့နယ်ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှ ထောက်ခံစာမူရင်း။
၃။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်သူများအတွက် -သက်ဆိုင်ရာမှ တရားဝင်ထုတ်ပေးထားသော တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ   အောင်မြင်သည့် အမှတ်စာရင်း (မူရင်း)။
၄။ လျှောက်ထားသူ၏ အမည်ပါရှိသော အိမ်ထောင်စုစာရင်းဇယား(မိတ္တူ) (တိုက်ဆိုင်စစ် ဆေးရန် မူရင်းယူဆောင်လာရမည်)။
၅။ ပတ်စပို့အရွယ်ရောင်စုံဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ။

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ရွာမ) သို့တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသော ကျောင်းသား/သူများသည် အင်ဂျင်နီယာကောင်းများဖြစ်စေရေးအတွက် အောက်ဖော်ပြပါစည်းကမ်းချက်များအတိုင်း လိုက်နာရမည်။

၁။ ကျောင်းခေါ်ချိန် ၇၅% ပြည့်မပြည့်ကို လစဉ် ကျောင်းကြော်ငြာ သင်ပုန်းများတွင် ကြော်ငြာထားမည် ဖြစ်ပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနမှူးများထံတွင်လည်း ပေးပို့ထားပြီး မိဘများထံတွင်သို့လည်း စာတိုက်မှတဆင့် အကြောင်းကြားစာများပေးပို့မည်ကိုလည်း သိရှိရမည်။

၂။ ကျောင်းသား/သူများ ပညာသင်ကြားခြင်းကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမည့် ဆူညံခြင်း စသည့် မည်သည့်အပြုအမူကိုမျှ မပြုလုပ်ရ။

၃။ ကျောင်းပိုင်ပစ္စည်းအားလုံးကို ပျက်စီးအောင် ဖျက်စီးခြင်း (လုံးဝ) မပြုလုပ်ရ။

၄။ ကျောင်းသား/သူ များ ကျောင်းခေါ်ချိန် (၇၅%) မပြည့်မီပါက စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့် မပြုဘဲ (တစ်နှစ်ကျ) အဖြစ်သတ်မှတ်မည်။

ကာလတိုသင်တန်းများ

အခြေခံမော်တာစက်ချုပ်သင်တန်း

အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း

အခြေခံအိမ်တွင်းလျှပ်စစ်

ပြင်ထိန်းသင်တန်း

အခြေခံလျှပ်စစ်ကြိုးသွယ်တန်းတပ်ဆင်ခြင်းသင်တန်း