အားကစားပြိုင်ပွဲ ကျင်းပခြင်း

အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်း (ရွာမ)၏ အားကစားပြိုင်ပွဲကို ၃.၃.၂၀၂၄ မှ ၁၀.၃.၂၀၂၄ ထိကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။...
Read More

လူငယ်စကားဝိုင်း

လူငယ်စကားဝိုင်းအား အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။...
Read More

ကာလတိုသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

အခြေခံကွန်ပျူတာ ကာလတိုသင်တန်းအား ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေငြာအပ်ပါသည်။...
Read More