Breaking News

Successive principals

စဉ်အမည်ဘွဲ့အမည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကာလ

ဒေါက်တာနေဇာအောင်
Dr.(MC)14.6.2010 to31.7.2011
ဉီးမြတ်ကိုME(EC)1.8.2011 to 31.10.2017
ဒေါက်တာမျိုးသူရDr.(Mech)1.11.2017 to 25.2.2018
ဒေါက်တာဖြိုးမြင့်သူDr.(Mech)26.2.2018 to 16.3.2021
ဉီးဇေယျာအောင်ME (IT)17.3.2021 to Today